Avís legal

AVÍS LEGAL I CONDICIONS GENERALS D’ÚS
https://montmeloveterinaris.com/

I. INFORMACIÓ GENERAL
En compliment amb el deure d’informació disposat a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI-CE) de 11 de juliol, es faciliten a continuació les següents dades d’informació general d’aquest lloc web:
La titularitat d’aquest lloc web, https://montmeloveterinaris.com/, (d’ara endavant, Lloc Web) l’ostenta: Aida Lancharro Andrés, amb NIF: 53066087G, i amb els següents dades de contacte:
Adreça: Avinguda de Pompeu Fabra, 29, 08160 Montmeló, Barcelona
Telèfon de contacte: 93 572 12 36
Correu electrònic de contacte: info@montmeloveterinaris.com

II. TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS
L’objecte de les condicions: El Lloc Web
L’objecte de les presents Condicions Generals d’Ús (d’ara endavant, Condicions) és regular l’accés i la utilització del Lloc Web. Als efectes de les presents Condicions s’entendrà com a Lloc Web: l’aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica, és a dir, l’arbre de navegació; i tots els elements integrats tant en les interfícies de pantalla com en l’arbre de navegació (d’ara endavant, Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que en el seu cas ofereixi als Usuaris (d’ara endavant, Serveis).
Montmeló Veterinaris es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc Web i dels Continguts i Serveis que en ell poguessin estar incorporats. L’Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment Montmeló Veterinaris pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integrin en el Lloc Web o l’accés als mateixos.
L’accés al Lloc Web per l’Usuari té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que l’Usuari hagi de proporcionar una contraprestació per poder gaudir-ne, llevat del que es refereix al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagi contractat l’Usuari.
L’ús d’alguns dels Continguts o Serveis del Lloc Web podrà fer-se mitjançant la subscripció o registre prèvia de l’Usuari.
L’Usuari
L’accés, la navegació i ús del Lloc Web, així com pels espais habilitats per interactuar entre els Usuaris, i l’Usuari i Montmeló Veterinaris, com els comentaris i/o espais de blog, confereix la condició d’Usuari, pel que s’accepten, des que s’inicia la navegació pel Lloc Web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves posteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas. Donada la rellevància del que precedeix, es recomana a l’Usuari llegir-les cada vegada que visites el Lloc Web.
El Lloc Web de Montmeló Veterinaris proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat per realitzar un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • Un ús de la informació, Continguts i/o Serveis i dades ofertes per Montmeló Veterinaris sense que sigui contrari al disposat per les presents Condicions, la Llei, la moral o l’ordre públic, o que d’una altra manera puguin suposar lesions dels drets de tercers o del mateix funcionament del Lloc Web.
  • La veracitat i legalitat de les informacions aportades per l’Usuari en els formularis estesos per Montmeló Veterinaris per l’accés a certs Continguts o Serveis oferts pel Lloc Web. En tot cas, l’Usuari notificarà de forma immediata a Montmeló Veterinaris sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, tals com, però no només, el robatori, pèrdua, o l’accés no autoritzat a identificadors i/o contrasenyes, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació.
    Montmeló Veterinaris es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin la llei, el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, spamming, que atemptin contra la joventut o la infantesa, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultin adequats per a la seva publicació.
    En qualsevol cas, Montmeló Veterinaris no serà responsable de les opinions vertides pels Usuaris a través de comentaris o altres eines de blog o de participació que pugui haver-hi.
    El mer accés a aquest Lloc Web no suposa entaular cap tipus de relació de caràcter comercial entre Montmeló Veterinaris i l’Usuari.
    L’Usuari declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents Condicions

. Per tant, aquest Lloc Web de Montmeló Veterinaris no es dirigeix a menors d’edat. Montmeló Veterinaris declina qualsevol responsabilitat pel incompliment d’aquest requisit.
El Lloc Web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. Montmeló Veterinaris no assegura que el Lloc Web compleixi amb legislacions d’altres països, ja sigui total o parcialment. Si l’Usuari resideix o té domicili en un altre lloc i decideix accedir i/o navegar en el Lloc Web ho farà sota la seva pròpia responsabilitat, haurà de assegurar-se que tal accés i navegació compleix amb la legislació local que li és aplicable, no assumint Montmeló Veterinaris cap responsabilitat alguna que es pugui derivar d’aquest accés.

III. ACCÉS I NAVEGACIÓ EN EL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
Montmeló Veterinaris no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc Web, ni dels Continguts o Serveis. Montmeló Veterinaris farà tot el possible per al bon funcionament del Lloc Web, però, no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest Lloc Web no sigui interromput o que estigui lliure d’errors.
Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari al qual es pugui accedir a través d’aquest Lloc Web, estigui lliure d’errors o causi un dany al sistema informàtic (programari i maquinari) de l’Usuari. En cap cas Montmeló Veterinaris serà responsable de les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgin per l’accés, navegació i ús del Lloc Web, incloent, però no limitant-se a, els ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.
Montmeló Veterinaris tampoc es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest Lloc Web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.

IV. POLÍTICA D’ENLLAÇOS
S’informa que el Lloc Web de Montmeló Veterinaris posa o pot posar a disposició dels Usuaris mitjans d’enllaç (com, entre altres, enllaços, banners, botons), directoris i motors de cerca que permetin als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers.
La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i motors de cerca al Lloc Web té per objectiu facilitar als Usuaris la cerca i l’accés a la informació disponible a Internet, sense que pugui considerar-se una suggerència, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos.
Montmeló Veterinaris no ofereix ni comercialitza per si mateixa ni per mitjà de tercers els productes i/o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats.
A més, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat a què es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
Montmeló Veterinaris en cap cas revisarà o controlarà el contingut d’altres llocs web, així com tampoc aprovarà, examinarà ni farà propis els productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material existent als referits llocs enllaçats.
Montmeló Veterinaris no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin ocasionar-se per l’accés, ús, qualitat o legalitat dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per Montmeló Veterinaris i que siguin enllaçats en aquest Lloc Web.
L’Usuari o tercer que realitzi un hipervincle des d’una pàgina web d’un altre, diferent, lloc web al Lloc Web de Montmeló Veterinaris haurà de saber que:
No es permet la reproducció —total o parcialment— de cap dels Continguts i/o Serveis del Lloc Web sense autorització expressa de Montmeló Veterinaris.
Tampoc es permet cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Lloc Web de Montmeló Veterinaris, ni sobre els Continguts i/o Serveis del mateix.
A excepció del hipervincle, el lloc web en què s’estableixi dit hiperenllaç no contindrà cap element, d’aquest Lloc Web, protegit com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, llevat d’autorització expressa de Montmeló Veterinaris.
L’establiment de l’hipervincle no implicarà l’existència de relacions entre Montmeló Veterinaris i el titular del lloc web des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de Montmeló Veterinaris dels continguts, serveis i/o activitats ofertes en dit lloc web, i viceversa.

V. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Montmeló Veterinaris per sí o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual pel l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquest lloc web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Montmeló Veterinaris.
L’Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de Montmeló Veterinaris. Podrà visualitzar els elements del Lloc Web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal. L’Usuari, no obstant això, no podrà suprimir, alterar, o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat en el Lloc Web.
En cas que l’Usuari o tercer consideri que qualsevol dels Continguts del Lloc Web suposi una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, haurà de comunicar-ho immediatament a Montmeló Veterinaris a través de les dades de contacte de l’apartat d’INFORMACIÓ GENERAL d’aquest Avís Legal i Condicions Generals d’Ús.

VI. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
Montmeló Veterinaris es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per la utilització indeguda del Lloc Web i Continguts, o pel incompliment de les presents Condicions.
La relació entre l’Usuari i Montmeló Veterinaris es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i/o a l’aplicació d’aquestes Condicions les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutjats i tribunals que corresponguin conforme a dret.
Aquest document d’Avís Legal i Condicions Generals d’ús del lloc web ha estat creat el dia 20/03/2024.